Du är här:

Sök

Logga in

Ny låntagare?

Med ditt lånekort kan du använda många av bibliotekens tjänster när som helst, var som helst.

Läs mer och skriv ut din lånekortsansökan här.

@

@bibovik på facebook   @bibovik på instagram   @bibovik på twitter

AXIELL Script för alla sidor

Bibliotekens regler

Biblioteken är en plats där alla ska kunna vistas, och därför finns det vissa regler som är bra att känna till.

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i Ordningslagen (1993:1617) och i samtliga kommunala bibliotek gäller även Örnsköldsviks kommuns ordningsregler: kommunens ordningsregler.

Det kan också vara bra att känna till att det i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns en paragraf som reglerar vilken sekretess som skall gälla för uppgifter i register om enskilds bibliotekslån.

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år."

Detta innebär att:

  • ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad någon har lånat eller reserverat.
  • vi inte lämnar ut uppgifter om vem som lånat en viss titel, eller vad en viss person har lånat. Detsamma gäller för reservationer.
  • påminnelse om försenad bok och räkning skickas i förslutet kuvert.
  • meddelande om reserverad bok skickas som sms/e-post/brev..

Biblioteken och den verksamhet vi erbjuder lyder under Bibliotekslagen (2013:801): länk till bibliotekslagen

Våra låneregler hittar du här: låneregler.

Kontakta biblioteket

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.
Fältet måste fyllas i

Google translate

 

Här finns våra bibliotek:

Karta över var du hittar våra bibliotek.